خبر درگذشت شهرام کاشانی

30 مارس 2012

جدیدا شایعه هایی مبنی بر فوت شهرام کاشانی در برخی سایت ها دیده شده که تمامی آن ها شایعه ای بیش نیست و ایشون در قید حیات هستند !  

جدیدا شایعه هایی مبنی بر فوت شهرام کاشانی در برخی سایت ها دیده شده که تمامی آن ها شایعه ای بیش نیست و ایشون در قید حیات هستند !

 


خبرنامه

 راستی ... اگر قسمتی از زندگی تون رو ایرانیان شاد تشکیل میده , بهتون توصیه میکنم تولبار ایرانیان شاد رو حتما نصب کنید [نصب تولبار]