سیستم گلستان دانشگاه شهید بهشتی

26 آگوست 2011

. . . پورتال دانشگاه پيام نور www.pnu.ac.ir سایت مرکزی دانشگاه، شامل اطلاعات ی در باره ساختار، قوانین، دوره ها، راهنما و موارد متنوع دیگر. . . سيستم جامع دانشگاهي پیام نور گلستان www.reg.pnu.ac.ir . . .

.

.

.

پورتال دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir

سایت مرکزی دانشگاه، شامل اطلاعات ی در باره ساختار، قوانین، دوره ها، راهنما و موارد متنوع دیگر.

.

.

سيستم جامع دانشگاهي پیام نور گلستان

www.reg.pnu.ac.ir

.

.

.

خبرنامه

 راستی ... اگر قسمتی از زندگی تون رو ایرانیان شاد تشکیل میده , بهتون توصیه میکنم تولبار ایرانیان شاد رو حتما نصب کنید [نصب تولبار] 
کلیدواژه ها: