شرایط پیش فروش ایران خودرو – مرداد ۱۳۹۱
http://www.irankhodrozibaee.ir/wp-co…ordad-1391.png
شرایط جدید فروش محصولات ایران خودرو